10 december 2017

CDA en de leefbaarheid van de dorpen

In de raadsvergadering van november zijn twee belangrijke agendapunten besproken om de leefbaarheid van onze dorpen te bevorderen. Dit vindt het CDA belangrijk voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers in de dorpen van Wijdemeren. CDA-raadslid Rosalie van Rijn had deze avond een hoofdrol.

De eerste was de bouw van een cultureel centrum aan de Parklaan in Kortenhoef. Het dorpshuis De Dobber wordt verkocht en op die plek komen winkels, horeca, appartementen en extra parkeerplaatsen. Ook wordt het winkelplein van De Meenthof opgeknapt.

Extra geld voor BMOL en Amicitia

Met de opbrengst van de Dobber wordt een kleinschalig cultureel centrum aan de Regenboogschool gebouwd. De toneelvereniging DSO zal er in ieder geval gebruik van maken en gaat het ook beheren. Er zijn al verschillende andere verenigingen die het cultureel centrum ook willen gebruiken.

De ruimte is echter te klein voor de grote uitvoeringen van de muziekverenigingen BMOL en Amicitia. Voor de raadsvergadering heeft CDA-raadslid Rosalie van Rijn met de verenigingen gesproken om te kijken hoe tegemoet gekomen kan worden aan de kosten voor een podiumoptreden in Kortenhoef. Het toegezegde geld in het raadsvoorstel was ontoereikend, zo vonden de verenigingen. De CDA-fractie heeft met een wijzigingsvoorstel (amendement) voorgesteld om dit bedrag te verdubbelen. Mooi om te zien dat het voorstel om een nieuw cultureel centrum te bouwen en extra geld voor de muziekverenigingen unaniem door de raad is gesteund!

Inzetten op jongeren en jonge gezinnen

De tweede was de starterslening. Het CDA wil de komende jaren stevig inzetten op verjonging van de kleine kernen door het vasthouden en aantrekken van jongeren. De focus ligt op jongeren en jonge gezinnen die nu al in de gemeente wonen of hiermee een (sociale of economische) binding hebben. Daarom wordt een leeftijdsgrens van 35 jaar gehanteerd. Deze groep willen we zo veel mogelijk faciliteren wanneer zij in onze gemeente willen wonen. Het CDA is blij met de komst van een starterslening die een aanvullende lening is op de gewone (1e)hypoheek. Een starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning tot een maximum van de koopgrens voor de Nationale Hypotheek Garantie. Ook hier heeft Rosalie van Rijn, jongste raadslid in Wijdemeren, een overtuigend betoog gehouden deze lening ook voor onze jonge inwoners mogelijk te maken. Dit raadsvoorstel is met een ruime meerderheid aangenomen.

CDA zal zich in blijven zetten en het voortouw nemen om de leefbaarheid in onze mooie dorpen te bevorderen, met elkaar voor een sterk Wijdemeren! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.