10 februari 2019

CDA Stamppot buffet 2019

Zaterdagavond heeft in de kas van Ome Joop aan de Kromme Rade de start van de campagne voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen plaatsgevonden, met de beide CDA lijsttrekkers Dennis Heijnen en Wim Zwanenburg.

Dit jaar stond de jaarlijkse stamppottenbuffet van CDA Wijdemeren in het teken van de verkiezingen op 20 maart voor de provincie en het waterschap. Ook vele CDA’ers uit de regio waren aanwezig bij de start van de campagne.

“De provincie kan echt het verschil maken voor de inwoners van Wijdemeren” aldus Dennis Heijnen. Kijk maar eens naar de woningbouw net buiten de dorpskernen, daarvoor hebben we goedkeuring nodig van de provincie. Er zijn echt woningen nodig voor de dorpen. Dat red je niet door alleen in de kernen te bouwen, aldus Heijnen

En wat te denken van de N201, vult Jan Verbruggen aan. CDA Wijdemeren wil dat de provincie maatregelen neemt om de veiligheid op de N201 te verbeteren. Een eerste stap hiervoor hebben wij  genomen door een amendement (wijzigingsvoorstel) in te dienen bij de behandeling van het provinciale verkiezingsprogramma van het CDA. De ledenvergadering van het CDA Noord-Holland heeft het amendement unaniem overgenomen.

“In het concept verkiezingsprogramma misten wij echt de verkeersveiligheid van de N201. Wekelijks lezen wij over ongelukken op deze provinciale weg. Maar natuurlijk ook omdat provincie Utrecht vergaande plannen heeft voor de verbetering voor het Utrechtse deel (tot Vreeland)” vertelt CDA fractievoorzitter Jan Verbruggen. "Laten wij duidelijk zijn een vierbaans weg vinden wij echt onbespreekbaar en trouwens Utrecht heeft helemaal niets te zeggen over het Noord-Hollands gedeelte, vandaar dat nu het Noord-Hollandse deel van de N201 toegevoegd is in het verkiezingsprogramma. Het gaat dan om de provinciale weg tussen Vreeland en Hilversum."

Wim Zwanenburg zei zaterdagavond dat het waterschap een steeds belangrijkere rol voor de samenleving gaat spelen. Hij sprak over de uitdagingen rond klimaatverandering die we voortvarend en samen moeten oppakken. Het CDA vindt dat waterschappen samen met gemeenten en overige samenwerkingspartners hierin het voortouw moeten nemen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Water is essentieel voor leven. Voor de toekomst van onze kinderen en de wereld waarin zij leven, voelt het CDA-verantwoordelijkheid voor een goede waterbalans. Niet te veel water, waardoor we natte voeten krijgen, maar ook niet te weinig, waardoor het leven uit onze regio verdwijnt. Daarnaast is het van belang dat het water schoon is. Niet alleen voor het waterleven op zich, maar ook voor ons drinkwater en het verbouwen van voedsel.

“Kortom voor de veel mensen voelt het waterschap en de provincie soms als de ver van mijn bed show, maar een stem voor het waterschap en de provincie maakt lokaal echt het verschil”, aldus de afsluitende woorden van Jan Verbruggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.