21 januari 2011

CDA Voorjaarscongres verplaatst naar 2 april 2011

Het Voorjaarscongres van het CDA dat in eerste instantie gepland stond voor 12 februari is verplaatst naar zaterdag 2 april 2011.

Op zaterdag 2 april zal bekend worden wie de nieuwe partijvoorzitter van het CDA wordt. De procedure voor het partijvoorzitterschap is op dinsdag 18 januari gestart. Meer informatie over deze procedure en hoe u zich kandidaat kunt stellen en stemmen vindt u in het nieuwsbericht Partij zoekt partijvoorzitter. (klik hier voor dit nieuwsbericht)

Naast een nieuwe voorzitter wordt op het congres ook een nieuwe secretaris, penningmeester, vrijgekozen lid dagelijks bestuur en vrijgekozen lid Grote Steden partijbestuur gekozen. De sollicitatieprocedure voor deze functies is gesloten. U ontvangt zo spoedig mogelijk meer informatie over de kandidaten voor deze functies.

Tijdens het najaarscongres 2010 is gesproken over het evaluatierapport van de Commissie Frissen en het evaluatierapport van het CDJA. Het bestuur heeft van het Congres de opdracht meegekregen om met een plan van aanpak te komen en dit te bespreken tijdens het eerstvolgende congres. Op 2 april worden in lijn met het evaluatierapport 'Verder na de klap' deelsessies over inhoud, cultuur en organisatiestructuur aangeboden. Een drietal werkgroepen werkt aan plannen van aanpak op de verschillende deelterreinen. Tijdens de deelsessies kunt u als lid deze voorstellen beoordelen en aanvullen.

Op 2 maart vinden de Provinciale Staten verkiezingen plaats waarna in mei de Eerste Kamer wordt gekozen. In december heeft het partijbestuur de advieslijst voor de Eerste Kamer vastgesteld en kandidaatlijsttrekker Elco Brinkman voorgedragen. Op zaterdag 2 april wordt de definitieve Eerste Kamerlijst door het Congres vastgesteld.

Zaterdag 2 april is een belangrijke dag voor het CDA. Op deze dag zetten wij samen met elkaar de volgende stappen naar herstel van vertrouwen in het CDA. U komt toch ook?

Informatie over aanvang, locatie en aanmelden volgt in de eerste week van februari.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.