21 november 2011

De randen opzoeken om tegemoet te komen aan wensen

Met 1500 inwoners heeft Ankeveen zorgen voor de toekomst. Dat was de boodschap aan college en raadsleden tijdens de dorpsavond van donderdag 13 oktober. 'Gezinswoningen worden door het regionale woningbeleid steeds meer alleenstaandenwoningen. Onze kinderen die in het eigen dorp willen blijven wonen, kunnen geen woonruimte vinden en moeten uitwijken naar omliggende gemeenten. Die leegloop gaat ten koste van de leefbaarheid, van het verenigingsleven en de beperkte voorzieningen die we in Ankeveen nog hebben. Zo gaat het dorp dood.'

Bij het vaststellen van het regionale beleid om woningen toe te wijzen heeft het vorige CDA/PvdA/VVD/GL-­‐college bedongen dat een deel van de woningen bestemd wordt voor de eigen inwoners. In hoeverre het huidige DorpsBelangen/VVD/D66 die 'status aparte' invult is niet duidelijk. In ieder geval merken de Ankeveners er weinig van.

Rode contouren
Maar de Ankeveners willen meer. 'We moeten nieuwe woningen in het dorp kunnen bouwen ook al is dat buiten de planologisch vastgestelde grenzen.' De zogenaamde 'rode contouren' (tegenwoordig heet dat 'bestaand bebouwd gebied'). Ook de natuurgrenzen worden als te knellend ervaren. Dat kwam onlangs nog in discussie bij de wens om een paar woningen voor ouderen te kunnen bouwen aan het Ankeveense Pad in Nederhorst de Berg en al wat eerder bij de aanleg van een hardloopbaan voor de Bergse Runnersclub.

Provincie aan zet?
Omdat de provincie over de 'rode contouren' gaat was de CDA-­‐fractievoorzitter in Provinciale Staten, Ronald Ootjers, voor de ledenvergadering van het lokale CDA uitgenodigd. De Ankeveners Eric Torsing en Wim Reijmerink vertolkten de wens van het dorp en stelden dat wat in Ankeveen speelt ook de zorg is voor de andere dorpen van Wijdemeren. 'We moeten alles op alles zetten om jongeren in onze dorpen te kunnen houden.'

Ronald Ootjers herkende de problematiek van de kleine keren en vindt dat per locatie maatwerk moet geboden moet worden. 'Wanneer nut en noodzaak van bouwen buiten de rode contour overduidelijk wordt aangetoond, wil de CDA-­‐Statenfractie de randen van het provinciale coalitieakkoord opzoeken om mee te werken. Dat zal lang niet in alle gevallen makkelijk zijn. Een inbreilocatie in de bestaande bebouwing is makkelijker dan bouwen in een natuurgebied. Want ook de natuurgebieden moeten we respecteren en behouden.'

De Wijdemeerse CDA-­‐fractievoorzitter Theo Reijn ondersteunde zijn verhaal. 'De voorstellen van de Ankeveners tijdens de dorpsavond klinken uitdagend en wij zijn van harte bereid plannen te ondersteunen en de lobby te voeren. Het idee om de bebouwing aan de Stichtse Kade 1 te vervangen door woningen voor jongeren spreekt ons aan. Het zou een mooi begin zijn om met elkaar aan de slag te gaan.'

Lange weg
'Het is soms een lange weg die je moet gaan om plannen te realiseren. Daar moet je realistisch in zijn. Als wij plannen willen steunen moeten we eerst een meerderheid in Provinciale Staten krijgen', waarschuwt Ronald Ootjers. 'Maar dat mag u niet weerhouden om het enthousiasme van vandaag vast te houden.' 'Allemaal goed en wel', vond Theo Reijn. 'Maar we moeten niet alleen blijven praten. Als inwoners met concrete plannen komen moeten we dat snel oppakken.' 

Reijn vroeg ook nog steun voor Ter Sype. Gedeputeerde Staten lijken dit nu niet meer als een noodzakelijke bouwlocatie te zien. 'Daar slaan ze de plank volledig mis mee. Voor Loosdrecht e.o. is dit van cruciaal belang. Er wordt al veel te lang gepraat en het wordt hoog tijd dat er nu gebouwd gaat worden.'
Foto: Douwe van Essen/Wijdemeerse Webkrant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.