04 maart 2011

Herman Veldhuisen weer fractielid

Tijdens de raadsvergadering van 3 maart is Herman Veldhuisen door burgemeester Martijn Smit geïnstalleerd als fractieassistent van het CDA.

Daarmee is Herman na een klein jaar weer toegevoegd aan de CDA-fractie. Eerder was hij in de periode 2002 – 2010 gemeenteraadslid, In die periode was hij ondermeer voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen en vanaf 2008 vice voorzitter van de gemeenteraad.

Omdat Hetty Kastelein en Nathalie van Kooten vanwege andere werkzaamheden hun fractieassistentschap moesten beëindigen, is aan Herman gevraagd de fractie te komen versterken. Als ondersteuner van de fractie bleef hij zich al sinds de verkiezingen van 2010 inzetten voor het CDA. Hoewel hij in die periode ook elders nieuwe vrijwilligerstaken had opgepakt, vond hij het zijn verantwoordelijkheid om deze functie voor het CDA te aanvaarden. Dat is precies zoals we Herman kennen. Een harde werker die oog en oor heeft voor wat er in onze gemeenschap leeft en zich daar ook verantwoordelijk voor voelt.

Welkom en afscheid
Tijdens de raadsvergadering bedankte fractievoorzitter Theo Reijn de beide fractieassistenten Hetty Kastelein en Nathalie van Kooten. Nathalie die zich voor het eerst inzette voor het CDA en waar we in de toekomst ongetwijfeld nog een beroep op kunnen doen. En Hetty die zich niet alleen verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van Maatschappelijke en Sociale Zaken (o.a. project Stille Armoede en Maatschappelijke Stages), maar ook voor de ondernemers vooral in de sector recreatie en toerisme.
Het welkomstwoord was voor Herman Veldhuisen waarbij de fractievoorzitter opmerkte dat het toch lastig is om na een periode als gemeenteraadslid nu als fractieassistent door te gaan. Fractieassistenten kunnen wel deelnemen aan commissievergaderingen, maar kunnen niet het woord voeren tijdens vergaderingen van de gemeenteraad. Daarom des te meer waardering voor Hetty Kastelein (die eerder deze overstap maakte) en nu voor Herman Veldhuisen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.