04 februari 2018

Hoe blijven dorpen leefbaar en bereikbaar?

Onder de titel 'Bereikbaarheid platteland' hield Provinciale Staten van Noord-Holland een informatiemarkt in het Provinciehuis in Haarlem. De Statenleden wilden een duidelijk beeld krijgen van hoe het op dit moment staat met de bereikbaarheid van het Noord-Hollandse platteland.

Niet alleen over het (openbaar) vervoer maar ook over de bereikbaarheid van voorzieningen als internet, boodschappen en zorg. Of over, bijvoorbeeld, toeristische vaarroutes en plattelandspaden. Voor het CDA Wijdemeren cruciale thema's om ook onze dorpen in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden.

Barry Rooimans, kandidaat raadslid, vertegenwoordigde ons op deze belangrijke bijeenkomst.

Ontschotten en afstemmen

Rooimans: 'Na een opening door Commissaris Remkes, passeren talrijke initiatieven de revue. Wat me duidelijk wordt is dat naast (openbaar) vervoer ook een adequate internetverbinding(glasvezel) als belangrijke bereikbaarheidsvoorziening wordt gezien. Verder valt op dat vele initiatieven toekomst zien in het ontschotten; doelgroepenvervoer en openbaar vervoer op elkaar af te stemmen. En vrijwilligers zijn een onmisbare steunpilaar geworden om al deze initiatieven te dragen.'

CDA Wijdemeren zet zich al enige tijd in om die ontschotting en afstemming ook in onze regio voor elkaar te krijgen. Het is toch te gek voor woorden dat door diverse overheden verschillende soorten vervoer wordt georganiseerd en betaald, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer, WMO-vervoer en de lijnbussen. Door samenvoeging en afstemming kan dat toch veel efficiƫnter en kunnen wij onze dorpen betere bereikbaar houden. Het is goed dat er in de regio Gooi en Vechtstreek nu eindelijk intensief onderzoek naar wordt gedaan.

Met elkaar... leren van initiatieven in de provincie

Barry Rooimans: 'Tijdens de bijeenkomst en op de informatiemarkt viel er veel te leren van initiatieven uit verschillende delen van de provincie. Daar kunnen wij in onze dorpen en regio ons voordeel mee doen. Zo waren er presentaties van onder meer Het samenwerkingsverband plattelandsgemeenten P10, Het Behouden Huis uit Oudkarspel(Hoe een bewonersgroep initiatief nam een beeldbepalend pand te behoeden voor sloop en dat nu een sociaal-cultureel gemeenschapscentrum is), Toekomstgericht wonen; huisautomatisering, de vrijwillige buurtbussen die een aanvulling vormen op de dienstregeling van Connexxion. En nieuwe initiatieven zoals de Noordkop Hopper uit de omgeving van Schagen die leerlingenvervoer wil combineren met WMO-vervoer.'

Lokaal ontmoet provinciaal

Het mooie van een lokaal gewortelde partij als het CDA Wijdemeren is dat wij ook de noodzakelijke directe lijntjes hebben met partijgenoten in Haarlem, Den Haag en Brussel. Rooimans: 'Tijdens de bijeenkomst sprak ik uitgebreid met CDA-Statenlid Dennis Heijnen. Hij is in Provinciale Staten o.a. woordvoerder voor Openbaar Vervoer en Wonen en de linking pin voor de regio Gooi & Vechtstreek. Onze directe vertegenwoordiger in de Staten. Dennis is goed op de hoogte van de problematiek in onze regio en schuift aan bij het regionaal overleg dat alle lokale CDA-afdelingen in onze regio periodiek voeren.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.