20 december 2010

Meer kansen voor mkb-ondernemers bij aanbestedingen regiogemeenten en gewest

'Bij aanbestedingen van gemeenten en het gewest moeten onze lokale/regionale mkb-ondernemers meer kansen krijgen.' Dat vindt CDA-er Theo Reijn.
 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek heeft Theo Reijn, raadslid Wijdemeren, gepleit voor meer kansen voor lokale/regionale mkb-ondernemers.

Groningse accountant
"Het is te gek voor woorden dat na de aanbesteding door het gewest uiteindelijk een accountant uit Groningen de opdracht krijgt. Alsof wij geen middelgrote accountantskantoren in de regio hebben. Het gewest zocht een middelgroot accountantskantoor, maar kennelijk heeft geen enkele accountant uit de regio ingeschreven."

Stapelen van opdrachten
Reijn wil daarom dat bij aanbestedingen van de regiogemeenten en het gewest lokale/regionale ondernemers nadrukkelijk worden uitgenodigd om mee te dingen naar de opdracht.

"Door allerlei kleine opdrachten samen te voegen tot één opdracht (stapeling van opdrachten) kan een financieel voordeel worden behaald. Daar is niks mis mee. Maar je moet de lat ook niet te hoog leggen en daarmee de middelgrote- en kleine ondernemers buiten spel zetten. Dat zijn immers de ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid in onze regio. En als er sponsors nodig zijn dan weten overheden en maatschappelijke organisaties deze ondernemers wel te vinden."

Niet moeilijker maken dan nodig is
Volgens Reijn doen mkb-ondernemers vaak niet aan aanbestedingen mee omdat het allemaal te ingewikkeld lijkt en een hoop papieren rompslomp geeft. "Daarom pleit ik ook voor een mkb-vriendelijk aanbesteding- en inkoopbeleid. Geef onze eigen ondernemers een kans om mee te dingen naar een opdracht en maak het niet onnodig moeilijk door overdreven eisen te stellen."

Prijs, kwaliteit, levertijd
Offertes van lokale/regionale ondernemers moeten natuurlijk gewoon beoordeeld worden op basis van 'prijs, kwaliteit en levertijd', dus geen automatisme om de opdracht aan een lokale/regionale ondernemer te gunnen. "Je moet natuurlijk wel mee in de competitie. Extra factor zou nog wel werkgelegenheid kunnen zijn. En mobiliteit. Je ziet nu zowel 's ochtends als 's avonds hele volksverhuizingen door het land. Mensen rijden met hun auto van de ene naar de andere regio om te gaan werken. Met wat meer aandacht voor de eigen ondernemers in de eigen regio kan heel wat woon/werkverkeer worden voorkomen. En dat is ook een winstpunt."

Gewest stemt in
Gewestvoorzitter Ernst Bakker vond dat Reijn een punt had. "Het Dagelijks Bestuur van het Gewest neemt het over en we zullen in onze inkoopvoorwaarden meer aandacht besteden aan de lokale/regionale ondernemers."

Na de vergadering van het gewestbestuur stelde een bestuurslid dat eigenlijk verplicht minimaal een of twee lokale/regionale ondernemers proactief uitgenodigd moeten worden om een offerte te doen.


 


 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.