17 februari 2018

Oranjerie ’s-Graveland, een bijzonder project!

Begin januari zijn de meeste bewoners al komen wonen in de Oranjerie in ’s-Graveland. Op Valentijnsdag - 14 februari 2018 - was de officiële opening. Woningbouwcorporatie Het Gooi en Omstreken en de gemeente Wijdemeren zijn bijzonder trots op het mooie gebouw. En terecht! Wat een prachtig complex op een bijzondere plek!

Samen met een bewoonster en Maarten van Gessel van Gooi en omstreken onthulde wethouder van Henten de naam op het hek. Ook het CDA is blij voor alle nieuwe bewoners van de Oranjerie. Veel woonplezier gewenst!

Zowel raadslid Rosalie van Rijn als wethouder Betske van Henten, beiden CDA, hebben zich ingespannen voor een goede verdeling van deze 42 appartementen. Verschillende keren heeft Rosalie vragen aan het college gesteld  om de toewijzing van appartementen zo goed mogelijk te laten uitpakken voor de inwoners van Wijdemeren. Betske van Henten heeft zich -in goed overleg met de corporatie- hard gemaakt voor een goede toewijzing.

De 21 appartementen voor starters en 21 appartementen voor doorstromers zijn allemaal toegewezen aan inwoners uit onze eigen gemeente. En de vrijgekomen woningen van doorstromers worden toegewezen aan jongeren en jonge gezinnen. Zo krijgen meer dan 60 woningzoekenden een nieuwe woning!

De enorme overschrijving van 641 inschrijvingen is voor het CDA aanleiding om zich in te blijven zetten om te bouwen in de dorpen. Dat is nodig om woningzoekenden woonruimte te kunnen bieden en nodig voor de leefbaarheid in onze dorpen. Zo kunnen we scholen, winkels en verenigingen in stand houden. Ook als het om wonen gaat, blijven wij ons inzetten voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.