26 oktober 2018

Voorzitster stelt zich voor

Beste allemaal,

Tijdens de ALV van 17 oktober kreeg ik van de CDA’ers het vertrouwen om het voorzitterschap van het CDA Wijdemeren vorm te gaan geven. Met dit vertrouwen voel ik ook de verantwoordelijkheid.

Samen met u wil ik mijn blik richten op de toekomst. Terwijl ik deze tekst schrijf, lijkt de nood in de wereld met de dag veelvormiger en groter te worden. Daarnaast hebben we te maken met heel veel veranderingen die mogelijk bedreigend zijn voor onze vrijheden en democratie, maar ook voor onze CDA-uitgangspunten; Solidariteit, Publieke gerechtigheid en Gespreide verantwoordelijkheid.  Dit maakt het belangrijk dat we omzien naar elkaar; zorgdragen voor elkaar en bouwen aan een sterke samenleving. Met aandacht voor familie en gezin, in welke samenstelling dan ook. We streven naar een eerlijke economie, met kansen en mogelijkheden voor iedereen om met de eigen kennis, talenten en vaardigheden  een eerlijk inkomen te verwerven. Wanneer we naar de toekomst kijken en aan de volgende generaties denken vergt dat van ons keuzes die passen bij goed rentmeesterschap.

Als we deze uitgangspunten zien als het licht van een aangestoken kaars, dan is het mijn wens dat onze mooie dorpen vol licht mogen zijn.

Ik ben geboren (1 april 1964) en opgegroeid in Tilburg, een Brabantse. In 2015 ben ik verhuisd naar Loosdrecht om te gaan samenwonen met mijn partner. Opgeteld hebben we zes volwassen kinderen, een kleindochter en een leenpoes. Als het nodig is bieden we onze kinderen graag een helpende hand en een luisterend oor.

Ik ben opgeleid tot stedenbouwkundig Planologe, maar heb het merendeel van mijn professionele leven in de financiële sector gewerkt. Eerst als financieel analist bij de Philips Pensioenfondsen voor hun Nederlandse onroerend goed portefeuille en later als senior Beleggingsadviseur bij Van Lanschot Bankiers. Tussentijds heb ik diverse functies vervuld in de non-profit sector onder meer als Opbouwwerker om het Binnenstad management in Tilburg van de grond te trekken samen met bewoners, winkeliers en horeca. In tal van organisaties, ook binnen de kerk (Nieuw Apostolische Kerk) heb ik mij vrijwillig ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Een hartelijke groet voor u allen,

Barry Rooimans

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.