Foto van Ophem

Annemieke van Weeghel - Luijer

Campagneteam

Telefoon: 035 - 656 42 39
Email: campagneleider@wijdemeren.cda.nl

Annemieke van Weeghel-Luijer (1968) geboren en getogen in Kortenhoef. Getrouwd met Fred en trotse moeder van Luuk (1995) en Sanne (1997). Ruim 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Eerst bij Stichting Proceon (een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving) als groepsleerkracht, later als Intern-Begeleider (zorgcoördinator) op verschillende scholen en sinds 2014 als directeur op CBS de Regenboog in Kortenhoef. In augustus 2017 heb ik de overstap gemaakt naar Stichting Elan (voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de regio Gooi en Omstreken). Als directeur van de Annie M.G. Schmidtschool probeer ik, samen met mijn collega’s, het verschil te maken voor kinderen voor wie het verschil nog niet gemaakt is.

Daarnaast ben ik met enthousiasme als vrijwilliger actief bij de NH Gemeente Kortenhoef, Sinterklaasintocht, DrieDorpenloop, Avond4daagse, 4-mei herdenking, enz. om een steentje bij te dragen aan de kwaliteit van onze samenleving

Bij het CDA ben ik eerst actief geweest als bestuurslid en nu probeer ik mijn steentje bij te dragen als lid van het campagneteam. Ik vind betrokkenheid en onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. Omdat dit één van de vier pijlers is van het CDA is dit voor mij dé partij, en zijn dit de mensen, waarbij ik me thuis voel. 

Ik vind het een positieve ontwikkeling dat CDA Wijdemeren de focus, naast de samenwerking met andere regiogemeenten, ook weer heeft op samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek. In mijn optiek zou veel duidelijker aandacht kunnen en moeten worden besteed aan het realiseren van een goede afstemming met en aansluiting op de sociale structuur en de netwerken in dit gebied. En zodoende is het CDA de partij waar ik me voor in willen zetten want: ‘Het is beter om een licht te ontsteken dan te klagen dat het zo donker is!’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.