Annemieke van Weeghel-Luijer

Bestuurslid

Julianaweg 18
1241 VW  Kortenhoef
Telefoon: 035 - 656 42 39

Annemieke van Weeghel-Luijer (1968) geboren en getogen in Kortenhoef. Getrouwd met Fred en trotse moeder van Luuk (1995) en Sanne (1997). Ruim 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs bij Stichting Proceon (een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving). Eerst als groepsleerkracht, later als Intern-Begeleider (zorgcoördinator) op verschillende scholen en sinds juni 2014 met veel plezier als directeur werkzaam op CBS de Regenboog in Kortenhoef.

Daarnaast met enthousiasme als vrijwilliger actief bij de NH Gemeente Kortenhoef, Sinterklaasintocht, DrieDorpenloop, Avond4daagse, 4-mei herdenking, enz. om een steentje bij te dragen aan de kwaliteit van onze samenleving

Motivatie om bestuurslid te worden: ik vind betrokkenheid en onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. Omdat dit één van de vier pijlers is van het CDA is dit voor mij dé partij, en zijn dit de mensen, waarbij ik me thuis voel. Bovendien vind ik de keuze die de afgelopen jaren in Wijdemeren gemaakt is voor samenwerking met de SWW-gemeenten en de andere gemeenten in regio Utrecht West (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Woerden) een opmerkelijke.

In de (onderwijs-)praktijk blijkt namelijk dat de meeste jeugdigen en ouders uit Wijdemeren kiezen voor een zorg- of welzijnsvoorziening in het Gooi. De huidige zorgaanbieders van onze leerlingen zijn dus vooral te vinden in de regio Gooi en Vechtstreek. Een soort natuurlijke en logische cliëntenstroom die gewoon is ontstaan omdat het zorgaanbod hier geografisch gezien dichtbij aanwezig is en de verbanden en netwerken zo zijn georganiseerd (bijvoorbeeld voor Voortgezet- en Passend Onderwijs).

Ik vind het een positieve ontwikkeling dat CDA Wijdemeren de focus, naast de samenwerking met SWW, ook weer heeft op samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek. In mijn optiek zou veel duidelijker aandacht kunnen en moeten worden besteed aan het realiseren van een goede afstemming met en aansluiting op de sociale structuur en de netwerken in dit gebied. En zodoende is het CDA de partij waar ik me voor in willen zetten want: ‘Het is beter om een licht te ontsteken dan te klagen dat het zo donker is!’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.