Foto van Ophem

Jan Verbruggen

Fractie voorzitter - raadslid

Noordereinde 247
1243 JV ’s-Graveland
Telefoon: 035 - 656 90 57
Mobiel: 06 - 53 70 40 60
Email: jan.verbruggen@wijdemeren.cda.nl

Jan Verbruggen(1964) geboren en getogen in 's-Graveland. Waar ik mijn leven lang, met veel plezier, woon aan het Noordereinde, samen met mijn vrouw, twee dochters en twee zonen. Van jongs af aan kerkelijk meelevend in de Hervormde Kerk(PKN) van 's-Graveland, ook al aan het Noordereinde. Vele jaren ben ik hier actief geweest als kerkrentmeester.

Van 1985 tot eind 2008 heb ik een drogisterij gerund. Vanaf 1992 was mijn bedrijf gevestigd op de Meenthof in Kortenhoef. In 2008 heb ik mijn bedrijf verkocht en ben op het ogenblik full-time huisvader, waar ik veel plezier aan beleef.

In 2010 ben ik in de gemeenteraad van Wijdemeren gekomen. In eerste instantie meegedraaid in een ervaren fractie, die mij in korte tijd heeft ingewerkt. Vanaf 2014 in de rol van fractievoorzitter, waarin met zeven fractieleden met elkaar mooie dingen hebben kunnen bereiken. Trots ben ik op de resultaten die we hebben neergezet als het gaat om het bouwen van nieuwe woningen en uitbreiding van de participatie van het openbaar groen. Het meeste plezier heb ik beleefd aan de gesprekken met inwoners, verenigingen en ondernemers. Dit is iets waar ik mij de komende periode op wil blijven richten.

Sinds 2012 ben ik vrijwilliger geworden bij het ROC in Hilversum. Hier probeer ik mensen uit allerlei verschillende landen (Irak, Iran, Afghanistan, Somalië etc.) de Nederlandse taal te leren. Ook op de Regenboogschool in Kortenhoef verricht ik wat hand en spant diensten.

Voor de komende periode wil ik mij ook graag weer gaan inzetten voor het CDA Wijdemeren en mij vooral richten op het behouden van het eigen karakter van onze dorpen, het dorpsDNA!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.