Jan Verbruggen

Raadslid

Noordereinde 247
1243 JV ’s-Graveland
Telefoon: 035 - 656 90 57
Mobiel: 06 - 53 70 40 60

Jan Verbruggen(1964) geboren en getogen in 's-Graveland. Waar ik mijn leven lang, met veel plezier, woon aan het Noordereinde, samen met mijn twee dochters en twee zonen. Van jongs af aan kerkelijk meelevend in de Hervormde Kerk(PKN) van 's-Graveland, ook al aan het Noordereinde. Vele jaren ben ik hier actief geweest als kerkrentmeester.

Van 1985 tot eind 2008 heb ik een drogisterij gerund. Vanaf 1992 was mijn bedrijf gevestigd op de Meenthof in Kortenhoef. In 2008 heb ik mijn bedrijf verkocht en ben op het ogenblik full-time huisvader, waar ik veel plezier aan beleef.

In 2010 ben ik in de gemeenteraad van Wijdemeren gekomen. Vanaf het begin voel ik mij zeer thuis in de fractie. Een behoorlijk ervaren fractie mag ik wel zeggen die mij, in de beginperiode, in korte tijd heeft ingewerkt. Leuk om dit ook echt met elkaar te doen!  Deze periode zit ik in de commissie Ruimte/Economie en  later ook in de commissie Maatschappelijke/Sociale Zaken. Voor de commissie Ruimte/Economie zijn deze periode veel bestemmingsplannen vernieuwd. Dit gaat direct onze inwoners en ondernemers aan. Daardoor komen wij ook nogal eens bij de mensen aan de keukentafel. Ook weer met elkaar, om zo goed mogelijk het bestemmingsplan vast te stellen.

Sinds 2012 ben ik vrijwilliger geworden bij het ROC in Hilversum. Hier probeer ik mensen uit allerlei verschillende landen (Irak, Iran, Afganistan, Somalië etc.)de Nederlandse taal te leren. Ook op de Regenboog school in Kortenhoef verricht ik wat hand en spant diensten.

Voor de komende periode wil ik mij ook graag weer gaan inzetten voor het CDA Wijdemeren om zo met elkaar te zorgen voor een omgeving die op vele vlakken goed en prettig leefbaar zijn voor onze inwoners en waar de ondernemer het ondernemen mogelijk dient te worden gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.