Accommodaties - meervoudig gebruik

In onze dorpen zijn veel verschillende accommodaties (bijvoorbeeld voor sport, zorg, welzijn en onderwijs) die allemaal belangrijke plekken zijn waar bewoners elkaar ontmoeten. De meeste worden voor het afzonderlijke eigen doel gebruikt. Dit is niet efficiënt.

Bij meervoudig gebruik van accommodaties werken sportclubs, scholen, instellingen en andere organisaties nauw met elkaar samen. Zodat bijvoorbeeld de kantine van de voetbalclub, behalve sportkantine, ook meer en meer een plek wordt waar je komt voor een praatje of voor huiswerkbegeleiding.

Mensen leren elkaar zo beter kennen. Ze zijn meer betrokken bij elkaar en hebben meer voor elkaar over. Vrijwilligers nemen het heft in handen en worden ‘eigenaar’ van hun initiatief. Hiermee worden verenigingen ook (nog) bepalender in wat er in het dorp gebeurt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.