Agrarische bedrijven

Boerenbedrijven moeten niet op slot worden gezet. Binnen het bestemmingsplan moet ruimte zijn voor uitbreiding door de agrarische bouwvlakken te vergroten. Bijvoorbeeld voor de bouw van grotere, diervriendelijke stallen. Een kwalitatieve inpassing in het landschap van deze stallen is wel een vereiste.

Om te voldoen aan Natura 2000 zijn grote investeringen noodzakelijk. Deze zijn alleen rendabel bij uitbreiding en verbreding van de activiteiten, zoals zorgboerderijen, bed & breakfast, kinderopvang, zonnepanelen, agrarisch natuurbeheer en dergelijke. Het CDA is terughoudend bij de teruggave van landbouwgronden aan de natuur.

Lees ook:

'Belangen boeren moeten hoger op gemeentelijke agenda'

Verslag bijeenkomst 'Boer zoekt toekomst'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.