Bedrijfscontactfunctionaris

Het CDA vindt de inbreng van ondernemers zeer belangrijk, zodat de gemeente meer vraaggericht kan werken. Intensief contact met ondernemers en hun organisaties is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.

De bedrijfscontactfunctionaris is hierbij de spil in het web. In de komende raadsperiode wil het CDA samen met de ondernemersorganisaties onderzoeken of de huidige invulling van deze functie voldoende is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.