Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen en winkelgebieden moeten schoon, onderhouden en veilig zijn. De gemeente stimuleert het concept van parkmanagement voor bedrijventerreinen. Het CDA ondersteunt initiatieven om winkelgebieden en bedrijventerreinen te certificeren met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Regionale samenwerking en afstemming zijn noodzakelijk om versnippering van zakelijke locaties en onnodige concurrentie tussen gemeenten te voorkomen. Herstructurering van bestaande locaties heeft prioriteit boven de ontwikkeling van nieuwe locaties.

lees ook: economie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.