Bereikbaarheid

In het belang van de regionale en onderlinge bereikbaarheid van de verschillende kernen blijven wegen binnen de bebouwde kom, zoals de Nieuw- en Oud Loosdrechtsedijk, Tjalk, Rading, Middenweg, Randweg, Nieuwe Overmeerseweg, Dammerweg, Hollands End, Stichts End, Kerklaan en Noorder- en Zuidereinde gebiedsontsluitingswegen waar een maximale snelheid van 50km per uur mogelijk is. Met deze maximale snelheid blijft het voor de politie ook mogelijk om op deze wegen te handhaven.

Wel kunnen op deze wegen een beperkt aantal zones, bijvoorbeeld bij scholen, winkels en dergelijke, worden ingericht als 30km-zone. Maar wel op zodanige wijze dat het ook voor de bus en de nood- en hulpdiensten acceptabel is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.