Brede school

Het CDA is voorstander van brede scholen. Daarmee wordt bedoeld de combinaties van functies zoals buitenschoolse opvang, kinderopvang, sport en open schoolpleinen. Het CDA wil deze ontwikkeling stimuleren in het belang van kinderen en hun ouders.

Uitgangspunt blijft dat de zelfstandigheid en identiteit van de school niet worden aangetast. Het CDA vindt dat winst wordt behaald door kinderen aanvullende ontwikkelingskansen te bieden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan andere voorzieningen die worden geboden door verenigingen zoals sport en muziek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.