Detailhandel

Om de winkelvoorzieningen in Kortenhoef op peil te houden, wordt in 2014 een structurele beslissing genomen over De Dobber, zodat revitalisering van De Meenthof plaats kan vinden. Gelijktijdig wordt de parkeerruimte rond het winkelcentrum ingericht als blauwe zone, waardoor de beschikbare plaatsen beter benut kunnen worden. Bij de inrichting als blauwe zone moeten de belangen van alle ondernemers en omwonenden worden betrokken.

De winkelfunctie van het Lindeplein in Loosdrecht is nagenoeg verdwenen. Een toekomstvisie voor dit gebied is noodzakelijk om verpaupering te voorkomen.

Omdat de detailhandel in een razend tempo verandert, is een visie op 'haalwinkels' noodzakelijk. Een toenemend aantal consumenten koopt via internet en er moet ruimte zijn op goed bereikbare locaties om de bestelling af te halen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.