Dorpskernen en voorzieningen

De gemeente Wijdemeren wordt gekenmerkt door de verschillende dorpskernen met elk hun eigen karakter.

Het CDA Wijdemeren koestert het eigen karakter van de dorpskernen en zet zich in om vitale lokale gemeenschappen in stand houden waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Vanuit dit uitgangspunt is het CDA voorstander van de integratie van de dorpshuizen met bredere voorzieningen op basis van publiek-private vormen van samenwerking

Fysiek en sociaal isolement van mensen als gevolg van ontoereikende en moeilijk bereikbare voorzieningen is niet aanvaardbaar. Het CDA zet zich daarom in voor een voorzieningenniveau dat zo dicht mogelijk bij mensen ligt en zoveel mogelijk aansluit bij hun behoeften.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen hoeven overigens niet te betekenen dat altijd afstanden in fysieke zin moeten worden overbrugd. In toenemende mate maken elektronische en digitale  hulpmiddelen organisatie en aanbieding van voorzieningen ‘op afstand’ mogelijk.

Het CDA wil creatief omgaan met het onder één dak brengen van voorzieningen.

Het CDA wil met een hoge prioriteit het Dorpscentrum in Loosdrecht realiseren.

Het CDA stimuleert particulier initiatief om het voorzieningenniveau in dorpskernen op peil te houden door daarvoor voorwaarden te scheppen en bedrijfsvestiging aan te moedigen. De markt in Ankeveen is hiervan een goed voorbeeld dat steun verdient.

Het CDA vindt dat er per dorpskern in overleg met de bevolking drie speerpunten moeten worden benoemd, waar aan gewerkt gaat worden.

Lees ook: De randen opzoeken om tegemoet te komen aan wensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.