Economie - regionaal

De Gooi en Vechtstreek heeft een sterke en schone economie met als speerpunten Multimedia, Zorg & Welzijn en Toerisme & Recreatie. Het CDA is van mening dat Wijdemeren actief moet participeren in de regionale economische samenwerking die een bijdrage levert aan de economische versterking van de eigen gemeente en de regio. Initiatieven van lokale en regionale ondernemers(organisaties) verdienen ondersteuning.

Verder vindt het CDA dat Wijdemeren in de regio een leidende positie moet innemen voor de sector Toerisme & Recreatie. Vooral voor Wijdemeren is de toeristisch-recreatieve sector een belangrijke motor voor economische groei. Om die reden wil het CDA Wijdemeren zich blijven inzetten voor uitbreiding van vaarroutes en een actief beleid voeren voor herstel van de plassen. Baggeren en bestrijding van Cabomba krijgen hoge prioriteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.