Horstermeer

Het CDA staat kritisch ten opzichte van het vastgestelde beleid met betrekking tot de Horstermeer. Er dient een beter evenwicht te zijn tussen de milieu- en overige belangen. Het CDA zal de uitvoering van het vastgestelde beleid kritisch toetsen aan de uitgangspunten. Met name geldt dit voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

In de Horstermeer willen wij droge voeten houden en een onafhankelijk onderzoek naar schades. Het CDA staat voor de vier D's: Droog, Duurzaam, Duidelijk en Draagvlak.

•   Download: CDA Tweede Kamer vragen


Zie ook: Werkbezoek Horstermeer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.