Indicatievrije toegang

We willen het experiment aangaan om voorzieningen voor bijvoorbeeld ondersteuning of zorg zonder indicatie toe
te kennen. De WMO-medewerker kan ondersteuning regelen zonder tussenkomst van grote instellingen. Heldere criteria zonder lange en dure procedures zorgen voor snelle besluiten.

Zo kan op uitvoeringskosten worden bespaard. Achteraf wordt steekproefsgewijs bekeken of de voorzieningen terechtkomen bij mensen die het ook echt nodig hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.