Innovatieve verbindingen

Kennisuitwisseling en cross-sectorale innovatie zijn voorwaarden voor een duurzame regionale economie. De samenwerking in Gooi & Vechtstreek met het project 'Innovatieve Verbindingen' wordt voortgezet. In dit project komen de drie economische speerpunten van de regio samen: Multimedia, Zorg en Recreatie/Toerisme.

Juist nu het Kabinet extra bezuinigd op de publieke omroep, met banenverlies in de 'oude media', is het van belang de ombouw en aanpassing aan de 'nieuwe media' te ondersteunen met het project 'Innovatieve Verbindingen'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.