Jongeren en jongerenraad

Betrek jongeren bij het organiseren van activiteiten voor jongeren en betrek hen bij de keuzes voor een eigen plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, filmpjes kunnen draaien, tafeltennis kunnen spelen en dergelijke.

Wanneer daar voldoende draagvlak voor is, stel dan een Jongerenraad in om de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar een stem te geven in de keuzes die de Wijdemeerse politiek maakt. Zo'n Jongerenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven over diverse beleidsstukken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.