Kleine kernenbeleid

De grootste zorg in kleine kernen is het behoud van voorzieningen. Het CDA wil inzetten op een aanpak van verschillende kanten. Wat wonen betreft, dient nieuwbouw afgestemd te zijn op de behoefte van bestaande bewoners en passend te zijn bij het karakter en de sterke kanten van het dorp. Initiatieven van bewoners om voorzieningen in stand te houden, met inzet van vrijwilligers, worden aangemoedigd. Lokale regelgeving of beperkte kosten voor de gemeente moeten daarbij geen belemmering vormen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.