Koopzondag

De koopzondag is niet vanzelfsprekend. Het CDA vindt de zondag als natuurlijk rustpunt en ontmoetingsdag van essentiële waarde en dat mogen we niet verkwanselen.

De koopzondag ondermijnt een gemeenschappelijke vrije dag voor familie en verenigingen, wat leidt tot een verdere individualisering van de samenleving. Bij de beslissing over koopzondagen moeten het economische belang en het omgevingsbelang meewegen: zoals belangen van kleine ondernemers en winkelpersoneel, de zondagsrust, de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde.

Wij vinden één dag rust per week belangrijk. Een vaste dag waarop werkgevers geen beroep kunnen doen op hun personeelsleden. Eén dag in de week voor aanwonenden van winkelgebieden zonder (vracht)auto's die van de vroege ochtend tot laat op de avond af en aanrijden.

Maar ook de positie van het midden- en kleinbedrijf is voor ons een belangrijk argument. Verruiming van de openingstijden pakt immers nadelig uit voor kleinere winkeliers. Indien zij hun deuren gedurende meer uren openen, stijgen voor hen namelijk de kosten als percentage van de omzet, terwijl de eigenaren van grote winkels door openstelling de kosten als percentage van de omzet juist kunnen verlagen.

In een christendemocratische traditie moet het relationele mensbeeld centraal staan: je komt tot je recht in relatie tot anderen. Daarom moeten we de zondag koesteren als rustpunt en sociale ontmoetingsdag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.