Landelijk gebied

Landbouw, natuur en recreatie vormen de ruimtelijke hoofdfuncties in het buitengebied van de gemeente Wijdemeren. Er moet een nieuw evenwicht ontstaan waarbij een duurzame, concurrerende agrarische sector, natuur, recreatie en nieuwe, passende economische bedrijvigheid in onderlinge samenwerking ten volle tot hun recht komen.

Het CDA wil de agrariër daadwerkelijk de kans geven om het buitengebied te beheren. Dit mag niet direct leiden tot netto toename van het ruimtegebruik, maar wel tot hergebruik van de bestaande agrarische ruimte. Initiatieven zoals een zorgboerderij, kinderopvang op de boerderij, een boerencamping of een educatiebedrijf bieden nieuwe perspectieven voor agrariërs en plattelandsondernemers.

In het kader van de herstructurering van landelijke gebieden is het CDA voorstander van verruiming van de bestemmingsmogelijkheden voor vrijkomende agrarische gebouwen, mits de bestemming en de activiteiten duurzaam zijn en passen bij het karakter van de omgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.