Lokale woningmarkt in beweging krijgen

De woningbouw heeft het nog steeds moeilijk. Het bevorderen van de doorstroom op de lokale woningmarkt vraagt maatwerk. Goed luisteren naar de vraag is daarom essentieel.

Meer dan ooit is samenwerken van groot belang. CDA Wijdemeren zoekt nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, investeerders, (lokale) makelaars, (lokale) bouwbedrijven, ontwikkelaars en zorg- en welzijnsaanbieders, om zo starters, gezinnen en ouderen te helpen aan een betaalbare c.q. geschikte woning.

Samen met de partners wil het CDA kijken naar woonkosten-besparende duurzaamheidsmaatregelen, gedifferentieerde grondprijzen en ondersteuning bij het bouwen. Bestaande bouw- en inbreilocaties worden daarbij eerst ter hand genomen.

Er zijn goede voorbeelden waarbij de gemeente korting geeft op de grondprijs, (lokale) ontwikkelaars daardoor relatief goedkoop kunnen bouwen en corporaties garant staan om de woning op te kopen als zich geen koper zou melden.

Bewoners moeten ook meer zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld door ‘achter de gevel bouwen’, waarbij de gemeente flexibele bestemmingsplannen hanteert. Ook kleine bedrijvigheid in of bij een woning moet niet belemmerd worden door ruimtelijke regels van de gemeente. Hierbij moet eveneens gedacht worden aan mantelzorgwonen en woningen voor drie generaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.