Maatschappelijk betrokken ondernemen

Het CDA wil ondernemingen betrekken bij sociale uitdagingen. Sponsoring van projecten ligt voor de hand. Maar ook voorlichting op scholen (oriëntatie op een vervolgopleiding), hulp bij voorkomen van schulden (door financiële dienstverleners) of het re-integreren van jonggehandicapten, herintreders, en/of langdurig werklozen zijn goede voorbeelden. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. Zoals bij de eisen voor het aanbestedingsbeleid bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.