Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving. Hoewel het kabinet het nodig vindt de stage af te schaffen, wil het CDA de maatschappelijke stage en de mogelijkheden daarvoor in Wijdemeren behouden. Dit is ook de wens van veel scholen. Zij willen na 2016 burgerschap (maatschappelijke stage) binnen hun lesprogramma continueren.

Met de maatschappelijke stages kunnen extra vrijwilligers beschikbaar komen voor verenigingen, jeugd- en cultuurinstellingen, verzorgingshuizen en andere welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. Een maatschappelijke stage in de eigen woonomgeving versterkt de betrokkenheid bij de lokale samenleving. Juist bij onze middelbare scholieren, die allemaal buiten de gemeente naar school gaan, wordt zo bevorderd dat zij de band met hun woonplaats niet verliezen.

Jongeren komen bovendien in contact met het veelzijdige sport, culturele en maatschappelijke leven. Daarnaast biedt de maatschappelijke stage jongeren de kans om te participeren in beroeps- en ambachtsgroepen waarin zij later een baan kunnen vinden. Veel jongeren ervaren de maatschappelijke stage daarom als een waardevol leerproces.

Download:

 

2008 CDA Motie Maatschappelijke Stage2010 CDA Motie Maatschappelijke Stage

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.