Midden- en Kleinbedrijf

Het CDA pleit voor versterking van de  ondersteunende rol door de gemeente. Contacten met het bedrijfsleven richten zich vooral op het scheppen van voorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening, speerpunten van het economisch beleid en regelgeving.

Als een bedrijf ergens niet binnen de regels past laat de gemeente het daar niet bij, maar zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden. De gemeente gaat bij (ver)bouwplannen van mkb-ers terughoudend om met welstandseisen.

Met het bedrijfsleven stemt de gemeente de opleidings- en re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden af op de behoefte aan personeel in Wijdemeren en de regio. 

Lees ook:

Meer kansen voor mkb-ondernemers bij aanbestedingen regiogemeenten en gewest

Download:

CDA Motie aanbestedingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.