Onderlinge contacten stimuleren

De gemeente steunt initiatieven die contacten met ouderen tot stand brengen. Een actieve en regisserende rol is daarbij gepast, waarbij de maatschappelijk stage of ‘gezinnen 
die ouderen adopteren’ als voorbeelden kunnen gelden. Evenals kinderdagverblijven die ontmoetingen tussen kleine kinderen en ouderen organiseren.

Voorzieningen moeten voor ouderen goed bereikbaar zijn, zowel per eigen vervoer als met de WMO-taxi.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.