Balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en verkeersoverlast

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, vermindering van overlast en bevordering van duurzame vormen van mobiliteit zijn de speerpunten van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid dat het CDA voor ogen staat. Daarbij kiezen wij primair voor bescherming van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers en voetgangers. Zij moeten veilig op pad kunnen in onze dorpen.

Waar mogelijk zijn of worden buurten en wijken ingericht als 30 kilometer gebied. Op doorgaande routes worden zo veel mogelijk vrijliggende fietspaden of fietssuggestiestroken aangelegd.

Om verkeersoverlast op doorgaande routes aan te pakken worden door de politie gerichte snelheidscontroles ingezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.