Nieuwe groene energie

Niet alleen gebruiken maar ook bewaren is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen, energie, voedsel en afval hebben een waarde. Als we dit belangrijk vinden, moeten we het anders gaan doen. Wij streven naar een duurzame, gezonde economie met een balans tussen mens, milieu en economie. Wat niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt.

We stellen ambitieuze en haalbare milieudoelen. We betrekken lokale bedrijven en vooral ook de inwoners bij de overgang naar een duurzaam ingerichte gemeente. Om duurzaamheid niet slechts een project van de overheid te laten zijn, kiezen we als christendemocraten voor spontane projecten op de schaal van de wijk.

De gemeente stimuleert en ondersteunt waar nodig gezamenlijke initiatieven in buurten en dorpen, van verenigingen en ondernemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.