Ruimte geven aan professionals

Meer doen en minder administratieve lasten voor instellingen. Dat is het uitgangspunt als het om maatschappelijke instellingen gaat. Dit kan vaak door een eenvoudiger subsidiebeleid of een ruimer ontheffingenbeleid. Maar durf ook los te laten. Stuur meer op wát een instelling moet doen in plaats van hóé dat gedaan moet worden. Het vraagt van de gemeenteraad om vertrouwen in de professionals.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.