Zuinig zijn op onze ruimte

Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren. Het kan op gespannen voet staan met andere ambities en vraagt daarom om een juiste balans tussen bouwen en groen. Anders komt de leefbaarheid in het landelijk gebied op sommige plekken onder druk te staan. Terwijl juist de leefbaarheid, door de sterke sociale cohesie, in het landelijk gebied één van de sterke punten is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.