Openbare ruimte

De afgelopen jaren is de openbare ruimte sterk verrommeld. Inwoners van Wijdemeren storen zich aan opschietend onkruid en slecht onderhouden groenvoorzieningen.

Het CDA ziet voldoende investeringen in de openbare ruimte als cruciale randvoorwaarde voor een prettige woon- en werkomgeving. De betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners spelen hierbij een belangrijke rol. Dit is de samenleving zoals we die graag zien: betrokken inwoners die met elkaar de handen uit de mouwen steken en zo met elkaar de kwaliteit van hun leefomgeving verhogen.

Jaarlijks wordt met bewoners het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken en besproken. De wensen die passen binnen het budget worden uitgevoerd.

De gemeente voert een actief beleid om onderhoud door inwoners te stimuleren en stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee inwoners naar eigen inzicht in de leefomgeving kunnen investeren. Ze kunnen investeren in een cursus groenonderhoud, tuingereedschap of het geld gebruiken om hun wijk van meer of gevarieerder groen te voorzien. Inwoners die zelf onderhoud van het openbaar groen verzorgen krijgen zo meer vrijheid. Ze weten zelf het beste welke beplanting zij graag in hun wijk of straat willen hebben.

Initiatieven voor speelnatuur, een buurtmoestuin of tijdelijk groen op een braakliggend terrein worden zoveel mogelijk door de gemeente ondersteund. Dat kan bijvoorbeeld door partijen die deze initiatieven uitvoeren bij elkaar te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.