Ouderen - participatie

De ouderenbonden zijn een vaste gesprekspartner van de gemeente op het gebied van wonen, zorg en vrije tijd. De gemeente ondersteunt de ouderenbonden bij het bevorderen van participatie van ouderen. Bijvoorbeeld bij het opzetten van sociale netwerken, sport en cursussen.

Met diverse partners kan in de verschillende kernen een informatiepunt worden opgezet waar men terecht kan met vragen over het voorkomen van klachten en ongemakken (bijvoorbeeld: valpreventie). Ook kerken die via huisbezoek ouderen bereiken worden daarbij betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.