Politie in de buurt

De wijkagent moet zichtbaar zijn in de dorpen en 80 procent van zijn of haar tijd in de dorpen actief zijn. Aangifte doen via internet wordt bevorderd, maar moet ook bij de wijkagent mogelijk blijven. Zeker bij emotioneel gevoelige zaken (bijvoorbeeld: inbraak).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.