Riolering

Beheer en onderhoud van riolering vindt planmatig plaats. Hierover worden afspraken gemaakt met het waterschap, waarbij wordt afgewogen of de kosten voldoende opwegen tegen de (waterkwaliteits)baten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.