Schoolgebouwen

De gemeente is een betrouwbare partner als het om de scholen gaat. Samen met de schoolbesturen ontwikkelt de gemeente een visie op de huisvesting van het basisonderwijs. Daarbij wordt ook de voorschoolse en naschoolse opvang betrokken. De doorgaande lijn in opvoeding en onderwijs is van essentieel belang.

Het CDA streeft naar een kindcentrum als spil in het dorp en als een ontmoetingsplek die ook ’s avonds en in het weekend optimaal benut wordt. Het vergroot de sociale samenhang en het gevoel van veiligheid. De huurbedragen voor onderhuur moeten hierop afgestemd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.