Schuldhulpverlening

Het CDA Wijdemeren is voorstander van een duidelijke visie van de gemeente op schuldhulpverlening. De gemeente moet vooral een preventief beleid voeren, erop gericht te voorkomen dat mensen in problematische schuldsituaties raken. 
De gemeente maakt hiertoe afspraken met woningcorporaties met betrekking tot tijdige signalering van huurschulden, zodat huisuitzettingen kunnen worden voorkomen.

Met de Kredietbank en Versa Welzijn worden afspraken gemaakt over mogelijkheden voor schuldsanering en begeleiding bij budgettering. Ook het diaconaal en parochiaal werk kan hierbij worden betrokken.

 

Ga naar:

Website 'Rondkomen met inkomen'

Versa Welzijn

Kredietbank Nederland

Lees ook:

26-01-2011 CDA wil koudetoeslag voor minima

04-06-2010 CDA redt kerstuitkering minima

29-03-2009 Minima en medewerkers dupe besluit Sociale Zaken Wijdemeren?

20-01-2009 Hans Hillen: "Eenzaamheid is het probleem van deze tijd"

06-01-2009 Hans Hillen over meerwaarde sociaal netwerk

Download:

26-01-2011 Vragen extra uitkering van vijftig euro

03-06-2010 Amendement Minima rekening 2009

04-11-2008 Motie kwijtschelding lokale belastingen (startende) ondernemers

04-11-2008 Motie kwijtschelding waterschapsbelasting

Lees op de gemeentelijke website:

Schuldhulp ondernemers

Procedure kwijtschelding vereenvoudigd

Laag inkomen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.