Social return

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt opgenomen in het aanbestedingsprotocol. Ondernemers wordt gevraagd bij de in te zetten arbeid gebruik te maken van personen in de bijstand of zij die werken bij de sociale werkvoorziening. Ook andere vormen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan te geleiden kunnen worden ingezet. Bij de aanbesteding stelt de gemeente wel de kaders, maar het is aan de ondernemers zelf hoe zij deze willen invullen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.