Sport(verenigingen)

Sportverenigingen hebben in velerlei opzicht een belangrijke betekenis voor de samenleving. Deze vormen van particulier initiatief tonen eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid door de inzet van vele vrijwilligers.

Naast hun primaire functie krijgen zij in toenemende mate een maatschappelijke rol bij de aanpak van sociale problemen en de bevordering van gezondheid.

Van verenigingen mag worden gevraagd zich in te spannen en initiatieven te nemen om deelname mogelijk te maken voor een brede laag van de inwoners van Wijdemeren. In het bijzonder geldt dit voor jongeren, ouderen en gehandicapten.

Het CDA hecht aan een bloeiend (sport)verenigingsleven. Dat is van vitaal belang voor de sociale structuur van de dorpskernen. Daarom wil het CDA Wijdemeren de sportvoorzieningen in de dorpskernen zoveel mogelijk in stand houden en kiest het niet voor één centrale, gemeentelijke sportaccommodatie. Daarnaast stimuleert het CDA multifunctioneel gebruik van accommodaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.