Toerisme & Recreatie

Toerisme & Recreatie zijn speerpunten van de lokale economie. Om succesvol te zijn is modern ondernemerschap en inspelen op hedendaagse behoeften van cruciaal belang. Problemen met bagger en cabomba moeten worden opgelost.

Er moet een goede balans gevonden worden tussen economie en natuur (o.a. Natura 2000) en zo nodig moeten bestemmingsplannen worden aangepast om grote investeringen door ondernemers mogelijk te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de maatvoering van recreatiewoningen en botenloodsen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.