Veilig naar school en club

Verkeersveiligheid rond scholen en (sport-)clubs verdient voortdurende aandacht. Initiatieven van ouders en kinderen om de veiligheid te verbeteren worden gestimuleerd. De gemeenteraad stelt hier jaarlijks een budget voor beschikbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.