Veiligheid

Zonder veiligheid geen leefbaarheid. Het CDA wil daarom een jaarlijkse evaluatie van het veiligheidsbeleid met een actieprogramma voor de bestrijding van de overlast.

Belangrijke pijlers van veiligheidsbeleid zijn preventie, samenwerking met ouders, scholen en maatschappelijke instellingen en voorlichting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.