Vereenzaming tegengaan

Vereenzaming is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Het CDA zet in op het betrekken van ouderen bij activiteiten. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat ouderen als vanzelf naar ontmoetingscentra en activiteiten gaan. Voor veel minder mobiele ouderen is dat echter niet het geval. Actieve voorlichting door huisbezoek kan een goed middel zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.